Informații generale

Informații generale

Înscrierea

se va face online, până în data de 18.05.2025 ora 23:59. Pentru înscrierile achitate și validate până la această dată, garantăm obținerea kitului complet de participare.
În limita celor 600 de numere disponibile în total, vor fi acceptate înscrieri și în perioada cu taxa last-minute, cu achitarea taxei de participare aferente perioadei, cu includerea în kitul de participare a tricoului (a cărui comandă, producție și livrare necesită timp) doar în limita disponibilității.
Înscrierea este validată doar după procesarea plății taxei de participare.
Având în vedere succesivitatea curselor, o persoană poate fi înscrisă la o singură cursă.
Odată înscrierea făcută, numele și prenumele persoanei precum și cursa aleasă vor fi publicate pe site.

Modificarea înscrierii

Locurile nu sunt transferabile. În situaţii speciale (accidentare / incapacitate motivată de participare), locul se poate transmite gratuit unei alte persoane (a cărei identificare cade în sarcina solicitantului) dar nu mai târziu de 18.05.2025 ora 23:59.
Un participant poate solicita mutarea înscrierii la o altă cursă (dar nu mai târziu de 18.05.2025 ora 23:59), achitând diferența până la costul taxei de participare aferente perioadei în cazul mutării la o cursă mai lungă; în cazul mutării la o cursă mai scurtă, diferența nu se restituie, constituind taxa de mutare.