Diverse

Diverse

PARTICIPANȚI
Evenimentul se adresează oricărei persoane care are o stare de sănătate care îi permite să participe la cursa aleasă. Evaluarea stării de sănătate este responsabilitatea fiecărui participant.

Este recomandat ca participanții să își facă un test la efort și să consulte un medic specializat, înainte de a se apuca de orice tip de activitate care implică efort fizic.

Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

Fiecare persoană înscrisă este de acord să alerge pe propria răspundere. Organizatorul, Realizatorul, Producătorul și partenerii acestora nu sunt răspunzători de posibilele accidentări și/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment.

De asemenea, persoana înscrisă își dă acordul pentru utilizarea de către Organizator sau împuterniciții acestuia a imaginilor proprii din cadrul evenimentului și pentru primirea de informații, pe email, cu privire la cursă (noutăți / newsletter). Asumarea celor menționate mai sus se va face odată cu semnarea Declarației pe proprie răspundere care se depune la ridicarea numărului de start.

Ne-prezentarea actului de identitate acordă Organizatorului dreptul de a nu elibera numărul de participare. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la concurs a unui participant, fără a motiva acest refuz.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru potențialele pierderi de obiecte personale ale participanților la cursă.

ATRIBUIREA NUMĂRULUI DE PARTICIPARE
Se va face pe site-ul https://honeyrun.ro

Alternativ, în ziua cursei există posibilitatea atribuirii unui număr de concurs fără înscrierea online (și fără kit) în limita numerelor rămase disponibile, însă aceasta nu este garantată.

Numerele concurenților se vor aloca în funcție de data de procesare a plății.

CRONOMETRAREA, NUMERELE DE CONCURS
Fiecare participant la eveniment va primi un număr de participare distinct. Acesta va trebui purtat pe piept / în partea din față (și nu pe spate) pentru a fi vizibil arbitrilor de traseu și voluntarilor. Vă rugăm să nu împăturiți numărul dvs. de concurs, pentru a nu avaria cipul de cronometrare, care este lipit pe spatele acestuia.

Cronometrarea se va face doar în cazul curselor competitive, printr-un sistem electronic cu cipuri pentru monitorizarea timpilor individuali ai participanților.

ECHIPAMENTUL DE CONCURS
Concurenţilor li se recomandă să poarte echipament corespunzător condiţiilor meteo de la momentul respectiv din ziua Evenimentului.

STABILIREA REZULTATELOR
Clasamentul se va realiza la Open și pe categorii de vârstă.
Ordonarea în clasament se face în funcție de timpul final al fiecărui participant.

DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Contestaţiile se vor depune la cortul de cronometrare, personal de către atleți în maximum 30 minute de la încheierea cursei la care au participat.

Contestaţiile vor fi soluţionate de firma de cronometrare și de reprezentanții Organizatorului cât de repede posibil.

La depunerea contestației se achita suma de 100 de RON; dacă soluția va fi în favoarea sportivului, suma se returnează.

RENUNȚAREA LA PARTICIPAREA ÎN EVENIMENT
Participanții pot renunța în orice moment atât la înscrierea online cât și la numărul de concurs prin contactarea directă a Organizatorului la adresa honeyrun@honeywell.com

Dacă participantul dorește să renunțe la numărul de concurs atunci acesta este rugat să-l returneze Organizatorului. În cazul renunțării din orice motiv, taxa de participare nu se restituie.

OPRIREA, RETRAGEREA DIN CURSĂ, DESCALIFICAREA
Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:
• acesta s-a accidentat după start;
• starea fizică nu-i mai permite continuarea cursei;
• nu este echipat corespunzător pentru cursă.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numărul de urgență imprimat pe BIB-ul de concurs.

Următoarele situații pot conduce la descalificare:
• Ratarea unui punct de control sau ne-parcurgerea întregului traseu;
• Nerespectarea regulilor competiției;
• Abandonarea de deşeuri în alte locuri decât cele amenajate în acest scop în zona Evenimentului;
• Comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane;
• Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs;
• Participarea la o probă diferită decât cea la care a fost validată înscrierea.

FORȚA MAJORĂ
În situaţii excepţionale, care nu pot fi anticipate, ce ameninţă desfăşurarea în siguranţă a evenimentului (ex. condiţii meteorologice extreme, cutremur, pandemie, conflict militar), evenimentul va fi amânat sau anulat. Va fi considerată o situație de forță majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil.

În cazul în care Evenimentul este amânat sau anulat, taxele de participare nu sunt rambursabile, Organizatorul fiind exonerat de orice fel de răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate participanților, în conformitate cu prevederile art. 1351 din Codul Civil.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul se obligă să respecte dispoziţiile Legii nr. 667/2001 cu privire la protecţia datelor personale. Drept urmare, Organizatorul se obligă să respecte confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi să le folosească potrivit prezentelor reguli oficiale şi legislaţiei în vigoare.

DREPTURI DE AUTOR
Prin înscrierea în Eveniment participanții autorizează Organizatorul și partenerii acestuia să folosească și să reproducă orice material conținând imagini din cadrul Evenimentului care includ participanții.

DREPTUL DE A REFUZA PARTICIPAREA
Organizatorul își rezervă dreptul să nu primească în Eveniment persoanele care:
• sunt recalcitrante, care nu au un comportament demn și respectuos și ies din normele de bun simț;
• sunt violente sau agresive;
• au consumat băuturi alcoolice / droguri sau se află sub influenţa acestor substanţe;
• au asupra lor arme de orice fel, materiale explozibile sau de incendiere, substanţe lacrimogene, iritante sau paralizante, dispozitive de electroşoc sau alte dispozitive care pot fi folosite în acţiuni violente sau pot perturba desfăşurarea normală a evenimentului;
• sunt suspendate din motive de dopaj.

Persoanele care încalcă aceste dispoziţii vor fi înlăturate de Organizator din zona evenimentului, apelând la ajutorul autorităţilor de aplicare a legii, dacă este necesar.

ASISTENȚA MEDICALĂ
Se va asigura asistența medicală conform legii pe parcursul Evenimentului: în caz de accidentare, o ambulanță va fi disponibilă în apropierea zonei de Finish iar alta pe traseu.

MODIFICĂRI
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și modifica Regulamentul de câte ori este necesar, fără a notifica în prealabil participanții.
Dacă apar modificări semnificative ale Regulamentului, acestea vor fi afișate vizibil pe site-ul evenimentului și/sau pe pagina de Facebook a acestuia.